کیوکوشین

اشنایی بت هنر رزمی

تمرینات پایه برای تقویت عضلات شکم

تمرینات پایه به صورت 1 ـ 3 ست تمرین با 10 تکرار و سه بار درهفته برنامه ریزی می شود و به تدریج به 25 ـ 30 تکرار در هر ست و سه بار در هفته افزایش می یابد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم مرداد 1391ساعت 12:12  توسط کیوکوشین<ی>  | 

کلمات مربوط به کیوکوشین

آبي

آوُ

Ao

سر

آتاما

Atama

پا

آشي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 13:37  توسط کیوکوشین<ی>  | 

نحوه آماده شدن براي اولين مبارزه

اولين چيزي كه در مورد مبارزه و رقابت بايد مورد توجه قرار داد،تسلط نسبي بر تكنيك ها ودارا بودن آمادگي جسماني است. ارزيابي حريف،عجله نكردن براي ضربه واعتماد به نفس

از نكات بسيار مهم مي باشد. عدم تفكر در مبارزه موجب آسيب ديدگي شما خواهد شد.

در اينجا به برخي از مواردي كه بايستي در مبارزه مورد توجه قرار گيرند ،اشاره مي شود.

شما زماني آماده مبارزه هستيد كه:

قادر باشيد،حريف را تحت فشار قرار دهيد وضربه هاي قدرتمندي را به او وارد نماييد.

اجراي ضربات از روبرو را خوب تمرين كنيد وهر لحظه بايستي آماده باشيد تا در مقابل

ضربه هاي حريف از خود دفاع كنيد.

با اجراي ساباكي ،خود را از تير رس مستقيم ضربات حريف دور كنيد وبا اجراي تكنيك

مناسب دست يا پا سعي كنيد ضربه مؤثر را به حريف خود وارد نماييد.

وقتي كه حريف فن سختي را روي شما اجرا مي كند گيج نشويد.

حريف را به خوبي ببينيد ،حملات او را دفاع كنيد.با يك حركت صحيح ،به موقع و با فاصله

درست پاسخ او را بدهيد.

سيستم تنفسي خود را افزايش دهيد تا قادر باشيد در مسابقات حداقل 3 راند 3 دقيقه اي  مبارزه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 13:35  توسط کیوکوشین<ی>  | 

مبارزات روش کیوکوشین

-

- درحالت گارد مبارزه

- با پاي عقب ضربه ماي گري براي سد كردن حركت حريف

- بلافاصله با پاي ديگر ضربه ماواشي گري را به سر حريف وارد مي كنيم

۲-

- درحالت گارد مبارزه (بدون  دستكش)

- با ضربه اوچي ماواشي گري گارد حريف را به سمت خارج با ز مي كنيم

- بلافاصله پس از آماده سازي با همان پا  ضربه يوكو گري چودان را به بدن حريف وارد مي كنيم .

 

 

 

 

 

ب - مبارزات آزاد

1-

- درحالت گارد مبارزه (با دستكش)

- با دست چپ دست جلوي حريف را گرفته و به سمت پايين پس مي زنيم

- بلافاصله با دست راست ( دست عقبي ) ضربه سنگيني به صورت حريف ميزنيم

2-

- درحالت گارد مبارزه (با دستكش)

- با دست عقب ضربه ناگهاني و سنگيني به گارد حريف وارد مي كنيم

- همزمان با پايين آمدن گارد حريف ضربه مشت جلويي را به صورت او وارد مي كنيم

 

 

 

 

ج - تمرینات بوکس

 

انواع ضربات  مشت :

 

الف – ضربات مستقيم دست :

 

1 - ضربه جب : اين ضربه با دست جلويي زده مي شود ، واز پر كاربرد ترين ضربات دست در بوكس مي باشدبراي اجراي صحيح ان دست از ناحيه چانه به سمت جلو حركت كرده ودر حين حركت چرخيده ودرست قبل از اصابت به حريف كاملا مشت مي شود . براي قدرت گيري اين ضربه مي توان از چرخش كمر و پاي چپ همراه با گام برداشتن به جلو استفاده كرد . در اين ضربه سرعت مهمترين عامل مي باشد .

فوايد اين ضربه به شرح زير مي باشد :

- كاهش فاصله با حريف براي اجراي ضربات تركيبي بعدي

- با اين  ضربه مي توان از نزديك شدن حريف جلوگيري كرد ه او را دور نگه داشت و آماده حمله شد .

- بر هم زدن ديد حريف

- ...

 

۲ – ضربه مستقيم راست

 

 دست عقب در بوكس قويترين دست بوكسور بايد باشد . براي اجراي صحيح اين ضربه ابتدا باچرخش به ترتيب پاي راست .باسن وشانه راست –انرژي لازم را به ناحيه دست انتقال داده و سپس بار ها كردن دست از ناحيه چانه انرژي جمع شده را از ناحيه بازو به مشت انتقال راه و به حريف وارد مي كنيم .سرعت برگشتن به گارد اوليه فراموش نشود چرا كه در اثر انتقال وزن در اين ضربه در يك ان تعادل كم مي شود .در اين ضربه تا كيد بر قدرت مي با شد . 

 

ج- صربات هوك: ( سيكن ماواشي )   

 

 1- هوك چپ : براي اجراي اين ضربه ارنج دست چپ را بالا اورده وبه موزات زمين قرار داده در اين حالت دست به صورت يك قلاب هوك در مي ايد و كف دست را براي ضربات نزديك به سمت زمين وبراي ضربات دو به سمت داخل مي چرخانيم وبه سر حريف وارد مي كنيم بايد دقت شود براي زدن اين ضربه از چرخش بازو نبايد استفاده كرد بلكه با چرخش روي پاي چپ وانتقال وزن وانرژي بدن به سمت چپ بدن اين ضربه اجرا مي شود .ضربه هوك چپ بيشتر براي فاصله هاي نزديك كاربرد دارد.                             

 

  2- هوك راست :از اصول فوق تبعيت مي كند.                                           

 

  د -  ضربات اپرگات :  ( شيتا    از پايين به بالا )                                                    

 

    اين ضربه نيز انرژي خود را از پاها وبالا تنه مي گيرد .براي اجراي ان شانه را پايين اورده تا ارنج در سطح كمر قرار گيرد سپس با چرخش پا كمر ودست بدون چرخاندن بازو وارنج مشت اماده را به هدف وارد مي كنيم.براي اجراي درست اين ضربه بايد فاصله را نزديك كرد.                                                                

     انواع دفاع در برابر ضربات بوكس

                                                         

    1-سد كردن :  در اين نوع دفاع با كف دست ضربه را سد مي كنيم اين دفاع براي ضربات جب بسيار مناسب است.   

    2- رد كردن : در اين نوع دفاع چرخش بايد كنيم خارجي دست ضربه حريف رارد مي كنيم اين دفاع براي ضربات راست قوي كار ساز تر است .                           

 3- بلاك  : در اين نوع دفاع با خم كردن زانو بدن را جمع كرده با پشت دست ساعد و ارنج ها قسمت هاي مختلف بدن را پوشانده و در واقع ضربه حريف را بلو كه مي كنيم اين دفاع در برابر ضربات مختلف حالات گوناگون دارد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 13:34  توسط کیوکوشین<ی>  | 

نرمش و تمرينات 45 دقيقه اي

نرمش :

( هر حركت 10 مرتبه )

1- سانچين داچي – يوي- كامائيته : سيكن چودان سوكي – سيكن جودان سوكي –اوراكن شومن اوچي –

   اوراكن سايو اوچي – اوراكن مواشي جودان اوچي – سيكن آگو اوچي – نوري .

2- كيبا داچي –يوي – كامائيته : اوراكن شيتا اوچي – هيجي جودان سوتو اوچي –هيجي جودان آگه اوچي –

   هيجي اوروشي اوچي – نوري

 

يوي داچي :

ايبوكي سان كاي

1- هيداري سانچين داچي – يوي – كامائيته : : سيكن جودان اوكه – سيكن چودان سوتواوكه –

   سيكن چودان اوكه -– سيكن گدان باراي-  سيكن چودان اوچي اوكه–سيكن گدان باراي- نوري .

2- سانچين داچي – يوي- كامائيته : شوتوگامن سوتو اوچي – شوتوساكوتسوداچي –

   شوتوساكوتسواوچي كومي- شوتوگامن اوچي اوچي- شوتوسوتوهيزواوچي – نوري

  

يوي داچي :

ايبوكي سان كاي (سه مرتبه)- شين كوكيويوكائي (چهار مرتبه)- مرتب كردن لباس

1- هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري .

   ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري- نوري

2- هيكوداچي :هيزاگري – هاي سوكوكسن گري – چوسوكومايگري جودان –نوري

يوي داچي : ايبون سان كاي – مرتب كردن لباس

3- يوي داچي (يون جوگو): يوكوكه آگه گري – كانستسوگري – سوكوتويوكرگري –

اوشيرو جودان كه آگه گري – اوشيرو كاكاتوكين گري – اوشيرو كاكاتومواشي گري – نوري

4- يوي داچي : چوسو كوگدانمواشي گري-چوسوكوچودان مواشي گري-چوسوكوجودان مواشي گري-

سوتوجودان تاي سوكومواشي كه آگه گري – اوچي جودان سوكوتومواشي كه آگه گري

سيزا – ماكسو – آگورا – ماكسويامه – ري- جوگاي  – نوري

يوي داچي : شين كوكيو

5- ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .

هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .

6-  هيدراي زنكوتسوداچي: نوگاره (4 مرتبه)

 

ميگي زنكوتسوداچي: گياكونوگاره (4 مرتبه)

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 13:30  توسط کیوکوشین<ی>  | 

مقررات « دوجو» در كيو كوشين كاراته

   

 

كاراته با تواضع شروع مي شود وبا تواضع خاتمه مي يابد." سوساي ماس اوياما"

 

1-هنرجويان مي بايستي به محض ورود به كلاس" دوجو" احترام گذاشته ودو بار"اوس"  

بگويند. يك بار با ورود به سوي جلو كلاس" شين ذن" وبار دوم به سوي هنر جويان حاضر در كلاس.

2-هنر جويان مي بايستي به موقع وسر وقت در كلاس حضور داشته باشند. كساني كه با تأخير در كلاس حاضر مي شوند پس از اداي احترام ،به حالت رسمي" سي زا " سر پايين ،چشم ها بسته مي نشيند ومنتظر فرمان دعوت به كلاس ا ز سوي مربي مي شود.

پس دريا فت فرمان در حالي كه هنوز در حالت « سي زا » مي باشد احترام گذاشته و« اوس»

مي گويد(به جاي كلمه اوس مي توان از جمله «شيتسوري شيما سو» يعني از اينكه نظم كلاس را به هم زدم پوزش مي طلبم ا ستفاده نمود) سپس به آخر كلاس ملحق مي شود. بايد دقت نمود

كه هرگز از جلوي ديگرهنر جويان خصوصا ارشدهاي كلاس عبور ننمايد.

3-هنر جويان مي بايستي در حفظ ونگهداري دوگي ( لباس كاراته )، ساق بند ، دستكش و... كوشا بوده وبا تميز نگاه داشتن وخوشبوومعطرنمودن آنها سبب تشويق وتشجيع ديگران در

انجام آن به بهترين وجه گردند،خصوصا « دوگي » بايد تميز باشد. آرم كيوكو شين بايستي

بر روي قسمت چپ لباس نصب گردد. شكافتگي ها وپارگي هاي لباس بايد بي درنگ تعمير

گردد. همچنين بايد دقت نمود كه لوازم ولباس نا مناسب بيا نگر بي توجهي هنر جو به ساير


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 13:29  توسط کیوکوشین<ی>  |